Gouden regels

De selectie van tussenstops op de website van Agricamper Italia is uitsluitend voorbehouden aan de leden van Agricamper Italia met een camper of minivan die geheel autonoom kan functioneren (water, sanitair, afval…).

U bent te gast bij boerenfamilies, fokkers, wijnbouwers of ambachtslieden die zich ertoe bereid hebben gevonden om u voor 24 uur op hun privé-terrein te ontvangen.

Zo zet u de puntjes op de i bij uw verblijf

Wij vragen u om enkele regels na te leven die horen bij hoffelijk, sociaal en respectvol gedrag:

  • Bel altijd even om uw aankomst te melden, behalve wanneer anders aangegeven;
  • Respecteer de aankomsttijden en sluitingsdata van elke verblijfplaats; respecteer dat uw gastheer ook eens op grond van onvoorziene omstandigheden kan weigeren;
  • Toon bij aankomst altijd uw Agricamper Italia-lidmaatschapskaart;
  • Apprecieer de producten van uw gastheer, uw gastfamilie biedt u immers veiligheid en gastvrijheid;
  • Vermijd overlast (lawaai, afval…) en laat alles schoon achter;
  • Vraag altijd toestemming om de honden uit te laten en bij gebruik van de faciliteiten mocht u er behoefte aan hebben (water, toilet…). Leeg nooit uw chemische toilet in de badkamers;
  • Zeg altijd gedag en bedank je bij je gastheer voordat u vertrekt. Zijn de gastheren bezig of afwezig? Een berichtje achterlaten geeft altijd plezier.

Heb respect voor wie u onderdak biedt

De stops van Agricamper Italia zijn noch parkeerplaatsen noch gebieden waar een service wordt geboden, maar gewoonweg privéterreinen die u met plezier gratis ter beschikking worden gesteld door uw gastheer;

U bent op vakantie, zij werken. Het is een zwaar en veeleisend beroep dat zij nagaan. Uw gastheer is geen medewerker in de toeristische sector en ze zijn niet verplicht om voor u te iets te reserveren of andere diensten voor u te beheren, behalve als vermeld in hun presentatie. Respecteer hun beroepactiviteit, gezinsleven en andere verzoeken door uw gastheer;

Bij deze halteplaatsen krijgt u vanzelf ideeën voor souvenirs of cadeaus uit de streek. Appreciëer de aangeboden producten van uw gastheer, uw gastfamilie biedt u in ruil daarvoor ook veiligheid en gastvrijheid. Vertrek niet zonder gedag te zeggen en je te bedanken voor hun onthaal.

Het naleven van deze details zou eigenlijk gemeengoed moeten zijn. Wij vertrouwen erop dat u deze regels respecteert, zodat ons netwerk kan blijven voortbestaan en wij blijvend ervan kunnen genieten.

Met uw verblijf ondersteunt u de milieuvriendelijke land- en wijnbouw op niveau. De boeren en wijnbouwers van Agricamper Italia bewerken het landschap waar u zo van houdt. Het zal hun een plezier zijn om u in hun kunst in te wijden…

De lidmaatschapskaart staat voor uw kwalificatie als gast van Agricamper Italia. Toon deze bij aankomst aan uw gastheren.

Newsletter

Meld u aan voor informatie en aanbiedingen.

× How can I help you?